dokument
img


Małgorzata Badowska
tel: 519 583 401
e-mail: zika@zika.pl

Uważam, że prawidłowe i czytelne prowadzenie księgowości jest warunkiem niezbędnym do poprawnej obsługi obiektu. Przejrzystość w prowadzeniu księgowości pozwala wspólnocie mieszkaniowej m. in. na pełną kontrole kosztów. Dysponuje zawansowanym oprogramowanie do księgowości wspólnot mieszkaniowych, jest to program SŁONie firmy Mieszczanin.

W zakresie obsługi księgowej oferuję:
- dokonywanie naliczeń wysokości opłat dla właścicieli zgodnie z obowiązującymi uchwałami członków wspólnoty,
- dokonywanie okresowych rozliczeń mediów,
- sprawdzanie prawidłowości otrzymanych od usługodawców rachunków i faktur,
- okresowa analiza sald rozrachunków z dostawcami i usługodawcami,
- udzielanie informacji właścicielom o stanie konta,
- sporządzanie okresowych zestawień lokali zalegających z opłatami,
- okresowe sporządzanie sprawozdań o wysokości przychodów i kosztów wspólnoty,
- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych,
- obliczanie podatków oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla Urzędu Skarbowego,
- nadzór nad terminowym płaceniem podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno - prawnych przypadających na nieruchomość wspólną.

namename
namename
name

ZIKA